השילוש הקדוש

השילוש אומר שיש אלוהים אחד היינו עצמות אחת אשר מכילה שלוש פרסונות אשר כל אחת מהן מיוחדת ושונה מחברתה. פרסונה א': האב. פרסונה ב': הבן פרסונה ג': רוח הקודש ה"בן" מזוהה בברית החדשה כ"דבר"/מילה של האלהים. במבחן התנ"ך התאולוגיה הזאת לא מחזיקה לא...

מה אתם אומרים – מי אני?

הנוצרים אומרים שישו הוא "בן האלוהים" ומייחסים לו אלוהות, אבל נראה מהבשורות ב"הודאה של שמעון פטרוס" שלא ברור בכלל האם ישו או תלמידיו חשבו שהוא "בן אלוהים" במובן שהוא פרסונה שניה בראש האלוהות – קרי: אלוהים בעצמו. יותר נראה ששמעון...