מיהו עבדי בישעיהו נ"ג

הנה הנוצרים טוענים שרש"י הוא הראשון אשר "המציא" במאה ה-11 שה"עבד" של ישעיהו נ"ג הוא ישראל, וכי חז"ל ודעת היהדות הקדומה לכל אורך ההיסטוריה מהמאה ה-1 עד ה-11 היא שה"עבד" הוא המשיח ולא ישראל. לכן באתי להראות שרש"י לא...

עובדא הוה בחד יהודאי

איכה רבה (וילנא) פרשה א "כי רחק ממני מנחם משיב נפשי" (איכה א טז), מה שמו של מלך המשיח? ר' אבא בר כהנא אמר: ה' שמו שנאמר (ירמיה כ"ג) "וזה שמו אשר יקראו ה' צדקנו", דא"ר לוי: טבא למדינתא דשמה כשם מלכה ושם מלכה כשם אלוהיה, טבא למדינתא דשמה...